Tradiční čínská medicína

Jedná se o léčebný systém přes 5000 let starý, který lidské tělo považuje za vzájemně propojený energetický celek – onemocní-li jedna část těla, dříve nebo později dojde k ovlivnění jiné části. Tradiční čínská medicína nepracuje s termíny známými ze západní medicíny (např. zánět), ale zaměřuje se na stavy nerovnováhy dvou základních aspektů, Jinu a Jangu, přičemž zdraví je definováno jako rovnováha mezi Jinem a Jangem.

Čínská medicína

Teorie o Jinu a Jangu

Jin a Jang se projevují jako dva aspekty každého jevu. Jin a Jang jsou ve vzájemném protikladu a nemohou existovat jeden bez druhého. Jang bývá nejčastěji považován za mužský aspekt, projevuje se stoupáním, expanzí, rozdělováním. Jin je naopak spojován s ženským principem, klesáním, stálostí, jednotou.

Jang se pohybuje více na povrchu těla, je teplý, tvoří ochranný obal vůči vnějším vlivům, naopak Jin koluje uvnitř těla a tvoří esenci, která zásobuje a vyživuje celý organismus. Jin zabezpečuje materiální základ těla, Jang umožňuje a iniciuje pohyb, činnost smyslů, funkce orgánů a myšlení.

Učení o pěti prvcích a vnitřních orgánech

Pět prvků je pět druhů energie vycházející z Jinu a Jangu – dřevo, oheň, země, kov a voda. Všechny prvky v sobě obsahují část Jinu a část Jangu, v různém zastoupení a každý z nich v sobě nese část zbývajících.

V lidském těle je pět prvků zastoupeno především jako orgány, a to pět „řídících“, tzv. plných, orgánů Cang (Zang) (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny) a šest „pomocných“, tzv. dutých, orgánů Fu (žlučník, tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, trojitý zářič).

Znalost Pěti prvků nám u každého člověka pomůže zvládnout proces chorobných stavů a stanovit princip a metodu léčení.

Čínská medicína

Oblasti působení tradiční čínské medicíny

  • pohybový aparát – např. bolesti svalů, šlach, kostí, kloubů
  • zažívací problémy – např. pálení žáhy, bolesti žaludku a střev, průjmy, zácpy, zvracení
  • nachlazení – např. kašel, rýma, dušnost, astma
  • kožní problematika – např. akné, ekzém, vyrážky, svědění
  • bolesti hlavy, migrény, závratě
  • onkologická onemocnění – zmírnění nežádoucích účinků chemoterapie otoky
  • gynekologické problémy
  • hučení v uších, nedoslýchavost a jiné

Fytoterapie

Fytoterapie je jednou z nejvyužívanějších oblastí tradiční čínské medicíny, přičemž pro běžnou praxi se užívá přibližně 300 bylin. Hodnotí se jejich povaha (zahřívá/chladí), tropismus (ke kterým orgánům směřuje), chuť a účinek. Předepisují se nejčastěji ve směsích. Ve své praxi užívám především byliny ve formě tzv. wanů – hotové směsi ve formě kuliček nebo tablet.

Čínské bylinné směsi jsou velice účinné i oblíbené, nicméně je-li možnost, vybírám i z bylin českých. V tomto případě pak volím formu odvarů.

Čínská medicína

Průběh konzultace

Úvodní konzultace trvá přibližně 1 až 1,5 hodiny, kdy se klienta dotazuji na mnoho, zdánlivě i nepodstatných, věcí. Klient mi nejprve sdělí, co ho trápí, poté pokládám dotazy týkající se užívaných léků, prodělaných nemocí i nemocí v rodině, vztahu k chladu a teplu, pocení, bolestí hlavy, bolestí po těle, stravování, vyměšování, žízně, spánku, gynekologie aj.

Velice důležitou částí diagnostiky je diagnostika jazyka, na kterém lze sledovat stav vnitřních orgánů. Pozornost je věnována především barvě, povlaku, tvaru a rýhám.

Další významnou oblastí je sledování pulzu, který se měří ve třech polohách na pravé i levé ruce a každá poloha se vztahuje k jinému orgánu.

Celkový stav člověka sleduji i v oku a provádím tzv. irisdiagnostiku (diagnostika z oka), která mi dobře slouží k posouzení a doplnění celkového stavu organismu.

Výsledkem celé úvodní konzultace je pak návrh vhodného řešení problémů – doporučení bylin, moxování, kinesiotaping, akupresura.